Home

“Kunst er en del af virkeligheden – set med kunstnerens temperament”

E. H. Gombrich, kunsthistoriker